Co to jest Six Sigma ?

Six Sigma to metoda oparta na danych, wykorzystująca pełen zestaw metod i narzędzi heurystycznych, analitycznych i statystycznych ukierunkowana na proces ciągłego doskonalenia, umożliwiający osiągnięcie niemal perfekcyjnej jakości procesów, produktów czy też świadczonych usług. Wykorzystując cykl DMAIC skupia się na radykalnej poprawie poziomu jakości, ciągłym doskonaleniu procesów, redukcji kosztów i minimalizacji  zmienności procesów. Umożliwia skuteczne i efektywne osiągnięcie zakładanych celów biznesowych i  radykalną poprawę wyników biznesowych przedsiębiorstwa.

DMAIC | Define – Measure – Analyze – Improve – Control

Doskonaląc proces i realizując projekt SIX SIGMA czy też Lean Six Sigma, prowadzi się go przechodząc przez odpowiednie fazy. Najpopularniejszym cyklem, opracowanym i doskonalonym w Motoroli i GE, jest cykl DMAIC. Poszczególne jego fazy to Define – Measure – Analyze – Improve – Control

Cykl DMAIC Sigmology

Czym jest SIX SIGMA? Six Sigma jest skuteczną metodą redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej poprawie poziomu jakości produktów/usług i zwiększeniu zadowolenia klienta. Skupiając się na poprawie poziomu jakości i obniżeniu kosztów procesów biznesowych Six Sigma stanowi w pełni ukształtowaną i sprawdzoną w działaniu metodykę, która może być wykorzystywana równolegle z innymi, już istniejącymi w przedsiębiorstwach, metodami i systemami zarządzania jakością.

DMAIC a może PDCA i SDCA

Istnieje wiele różnych cykli doskonalenia procesów i rozwiązywania problemów w organizacjach, zaczynając od najbardziej znanego cyklu PDCA , czy też jego wariantu SDCA które od wielu lat stosowane są w światowych przedsiębiorstwach. Jednak to właśnie DMAIC w ostatnich latach zyskał na największej popularności poprzez przejrzyste zasady stosowane w Six Sigma, promowanie podejścia projektowego, pracy zespołowej, skupieniu się na faktach (danych) i zastosowaniu pełnego spektrum metod zarządzania jakością, produkcją oraz analiz i wnioskowania statystycznego.

Metoda wywodzi się z międzynarodowych korporacji, takich jak Motorola oraz General Electric i od wielu lat znajduje zastosowanie w doskonaleniu procesowym, również w mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.  Od lat 90. XX wieku, tysiące przedsiębiorstw na całym świecie, m.in.: Intel, Toshiba, Samsung, Fiat, Bank of America, przyjęło Six Sigma jako sposób doskonalenia jakości i skutecznej realizacji celów biznesowych.

DMAIC – podstawowy cykl doskonalenia w Six Sigma

Co to jest DMAIC? 

DMAIC prezentuje sposób wdrażania w przedsiębiorstwie podejścia opartego na danych, stosowanego przez zespoły Six Sigma, do rozwiązywania zaistniałych problemów i doskonalenia procesów. 

DMAIC jest podstawowym cyklem doskonalenia, który stosuje się do realizacji projektów  Six Sigma. Dzięki niemu wprowadza się udoskonalenia w produktach i usługach oraz optymalizuje procesy biznesowe. Ma zastosowanie do rozwiązania złożonych problemów biznesowych, w których nie znane są rzeczywiste przyczyny jak i ich możliwe i optymalne rozwiązania.

DMAIC stanowi akronim od następujących angielskich słów Define, Measure, Analysis, Improve i Control, które są kolejnymi etapami w cyklu doskonalenia Six Sigma. Natomiast DMAIC po polsku możemy przetłumaczyć jako Definiowanie, Pomiar, Analiza, Doskonalenie i Kontrola. 

Na czym polega DMAIC?

Jak już wspomniano DMAIC to pięcioetapowy cykl doskonalenia procesów i rozwiązywania problemów. Przedstawione powyżej rozwinięcie akronimu przedstawia fazy cyklu DMAIC, które zostały krótko scharakteryzowane poniżej.

CYKL DMAIC_Sigmology

D Definiowanie problemu (ang. Define)

Faza Define rozpoczyna projekt Six Sigma. Najpierw definiujemy problem, a gdy uzyskamy aprobatę sponsora – rekrutujemy zespół projektowy. Następnie, identyfikujemy klientów oraz ich wymagania, określamy cel projektu, jego ramy czasowe oraz mapujemy jego przebieg.

M – Pomiar procesu (ang. Measure)

Faza Measure – identyfikujemy kluczowe czynniki dla klienta, określamy, co i jak będziemy mierzyć, tworząc przy tym niezbędne narzędzia pomiarowe. Następnie zbieramy wartościowe dane i wykorzystujemy statystyczne miary zmienności, by określić stan początkowy procesu (tzw. baseline) i wyznaczyć miary Six Sigma.

A – Analiza procesu (ang. Analyze)

Faza Analyzeanalizujemy zgromadzone dane, określamy przyczyny źródłowe i szukamy możliwych powodów wadliwości procesu (identyfikacja źródeł zmienności). Szukamy zależności i interakcji pomiędzy przyczynami w celu opisu zachowania procesu w czasie.

I – Usprawnienie procesu (ang. Improve)

Faza Improve – oceniamy możliwości poprawy procesu, szukamy rozwiązań, mających na celu eliminację (minimalizację wpływu) głównych przyczyn źródłowych. Następnie, wybieramy optymalne rozwiązania, określamy potrzebne zasoby, przeprowadzamy testy, a po analizie ich efektów – wprowadzamy je w życie.

C – Kontrola procesu (ang. Control)Faza Control – oceniamy uzyskane wyniki i rezultaty biznesowe, standaryzujemy zastosowane rozwiązań. Następnie, dokonujemy odpowiednie zmiany w procedurach roboczych i szkolimy pracowników. Rozpoczynamy ciągłe monitorowanie procesu by upewnić się, że korzyści uzyskane w fazie Improve utrzymają się długo po zakończeniu projektu.

DMAIC – dlaczego działa?

Six Sigma zawiera kilka stosunkowo prostych i zrozumiałych zasad, jednak ich stosowanie w rzeczywistości gospodarczej wcale nie jest łatwe i proste. W celu ich realizacji przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują omawiany powyżej cykl DMAIC. DMAIC stanowi świetnie zestawioną sekwencję następujących po sobie działań umożliwiającą skrupulatne rozwiązywanie złożonych problemów. Dzięki dobrze ustrukturyzowanym pięciu etapom skupia uwagę na danych i faktach, zapewnia niezawodny zestaw metod i narzędzi oraz porządkuje konieczne do podjęcia działania w poszczególnych etapach.

Jakie są więc zalety cyklu DMAIC? Jak już wspomniano stanowi ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów, które umożliwia osiągnąć przedsiębiorstwom niespotykane rezultaty biznesowe. Wykorzystywane odpowiednio metody i narzędzia podczas kolejnych faz projektu Six Sigma umożliwiają dokonanie obiektywnej oceny procesu zmian i oceny ich postępów. Dobrze definiują realizowany projekt i jego uzasadnienie biznesowe, a następnie poprzez sformalizowany proces zbierania danych, szukania przyczyn źródłowych oraz rozwiązań zapewniają ramy do wprowadzenia skutecznych i trwałych zmian, zapobiegając podejmowaniu działań pod wpływem przypadku. Stosowanie regularnych przeglądów faz Tollgate review oraz bieżące dokumentowanie tego procesy poprzez Six Sigma Storyboard zapewnia płynne przechodzenie poprzez kolejne fazy projektu Six Sigma aż do szczęśliwego zakończenia projektu. 

Systematyczne stosowanie cyklu DMAIC w przedsiębiorstwie umożliwia trwałe i ciągłe doskonalenie we wszystkich istotnych obszarach jego działalności. Six Sigma i cykl DMAIC może być stosowany niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jak i branży. Skupia się na procesach i pozwala na ukierunkowane działania w celu realizacji celów biznesowych.

5 3 votes
Oceń ten artykuł!

Subscribe
Powiadom o
guest
5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ola
Ola
1 rok temu
Oceń ten artykuł! :
     

Wspaniale, że autor poruszył temat DMAIC. Ta metoda pozwala na ustrukturyzowane pdejście do problemów, a co zatem ich wyeliminowanie na każdym z etapów procesu. Artykuł jest bardzo przystępny dla laika, polecam!

Mati211
Mati211
1 rok temu

Temat przedstawiony w sposób przystępny i zwięzły, polecam artykuł każdemu, kto chce zwiększyć efektywność swojego biznesu 👍

Michał
Michał
1 rok temu
Oceń ten artykuł! :
     

Fajny, ciekawy artykuł 👌🏼

Miki
Miki
1 rok temu
Oceń ten artykuł! :
     

Cześć Bartek 🖐🏼Czytam Twojego bloga od dawna i jestem pod wrażeniem poziomu jaki trzymasz. Oby więcej takich autorów. BRAWO!

5
0
Would love your thoughts, please comment.x