Six Sigma Blog

Sigmology - Subiektywny blog o Six Sigma

7 pytań, które pomogą Ci zająć się właściwym problemem

Zacznij od precyzyjnego opisu problemu! W tym celu wystarczy zadać sobie, czy też zespołowi siedem kluczowych pytań. Pozwolą one na zrozumienie problemu przez wszystkich zainteresowanych i zajęcie się tym problemem, którym chcecie się zająć. Uwierzcie mi, pracownicy zupełnie w innym miejscu widzą problem niż kierownictwo, inaczej go definiują i na inne jego aspekty zwracają uwagę.

DMAIC – osiągaj cele biznesowe

Six Sigma stanowi w pełni ukształtowaną i sprawdzoną w działaniu metodykę, która może być wykorzystywana równolegle z innymi, już istniejącymi w przedsiębiorstwach, metodami i systemami zarządzania jakością.

Jak określić zakres projektu w Six Sigma?

Zakres określa granice,  w ramach których funkcjonuje projekt, ukazuje co wchodzi w obszar zainteresowania i co jest poza nim, pod względem odpowiedzialności zespołu Six Sigma. Powinien definiować zaangażowane procesy, od ściśle określonego ich punktu początkowego do końcowego. Często określa także lokalizacje (kraje, dywizje, oddziały, jednostki organizacyjne itp.), linie produktów, usługi, procesy i ich podprocesy oraz operacje i czynności, w zasięgu których porusza się projekt Six Sigma.

Priorytetyzacja wymagań klienta MoSCoW w Six Sigma

Techniką priorytetyzacji, którą można wykorzystać w analizie biznesowej, jest metoda MoSCoW, nazywana także priorytetyzacja MoSCoW czy analiza MoSCoW (dopuszczalny jest również zapis: MOSCOW). Tajemnicza nazwa, kojarząca się z Federacją Rosyjską, to mnemonik, ułatwiający zapamiętywanie skrótu.

Ile powinien trwać projekt Six Sigma?

Realizując projekty  doskonalące w oparciu o cykl DMAIC, niezależnie czy to będzie projekt Six Sigma czy Lean Six Sigma, bardzo często słyszę pytanie: Jak długo powinien trwać projekt? Niektórzy uciekają się nawet do stwierdzenia, że Więcej…

Cel w projekcie – ustal, dokąd zmierza zespół i co chce osiągnąć

Bez odpowiednio sformułowanego celu, będziesz ciągle miotał się ze swoimi decyzjami i często podejmował sprzeczne decyzje, które mogą znacząco utrudnić jego osiągnięcie. Student, który nie lubi dzieci, nie poświęci się w pełni studiowaniu pedagogiki, tak samo jak ktoś, kto nie lubi opuszczać domu – zbiórce pieniędzy na wyjazd do Japonii. Dzięki metodzie SMART możemy łatwo przeorganizować dotychczasowy sposób osiągania celów, aby energia nie była włożona w to nadaremno.

Po dziewiąte „Nie obwiniaj”

Nie obwiniaj - Lean to przede wszystkim zaangażowanie każdego pracownika w identyfikację i eliminację marnotrawstwa. Skup się na maksymalizacji wartości dodanej i stań się lean. Nie obwiniaj!

Genesis of Six Sigma

Przedstawiciele Motoroli, zgłębiając istotę zmienności w procesie, wdrożyli wyspecjalizowany system kontroli jakości, zwany “Six Sigma Initiative”. System ten dawał możliwość ciągłego obniżania kosztów własnych, poprzez redukcję kosztów złej jakości. Nowe podejście, stosowane w Six Sigma, opierało się na prewencji, a nie na kontroli końcowej.

Six Sigma Blog | Bądź w kontakcie

Komentuj | Dyskutuj | Wyraź siebie | SIX SIGMA

Znajdź mnie

Kraków, Polska

Napisz jeśli masz ochotę

Bartosz Soliński
sigmology (AT) gmail.com

Social media

Facebook

Instagram

Twitter

Skontaktuj się ze mną i porozmawiaj o Six Sigma