Six Sigma Blog

Sigmology - Subiektywny blog o Six Sigma

Jak określić zakres projektu w Six Sigma?

Zakres określa granice,  w ramach których funkcjonuje projekt, ukazuje co wchodzi w obszar zainteresowania i co jest poza nim, pod względem odpowiedzialności zespołu Six Sigma. Powinien definiować zaangażowane procesy, od ściśle określonego ich punktu początkowego do końcowego. Często określa także lokalizacje (kraje, dywizje, oddziały, jednostki organizacyjne itp.), linie produktów, usługi, procesy i ich podprocesy oraz operacje i czynności, w zasięgu których porusza się projekt Six Sigma.

Cel w projekcie – ustal, dokąd zmierza zespół i co chce osiągnąć

Bez odpowiednio sformułowanego celu, będziesz ciągle miotał się ze swoimi decyzjami i często podejmował sprzeczne decyzje, które mogą znacząco utrudnić jego osiągnięcie. Student, który nie lubi dzieci, nie poświęci się w pełni studiowaniu pedagogiki, tak samo jak ktoś, kto nie lubi opuszczać domu – zbiórce pieniędzy na wyjazd do Japonii. Dzięki metodzie SMART możemy łatwo przeorganizować dotychczasowy sposób osiągania celów, aby energia nie była włożona w to nadaremno.

SMARTER – Niech Twe cele staną się pasjonujące

SMART jest intuicyjną metodą formułowania celów, którą opisałem we wcześniejszym wpisie. Ale czy wiedzieliście, że podejście SMART możemy rozszerzyć o dwa kolejne czynniki, E i R? Wtedy SMART staje się SMARTER. W tym akronimie SMARTER E oznacza... Więcej dowiecie się czytając wpis.

Etapy wdrożenia Kaizen

Kaizen to zmiana na lepsze. Aby zmiany były możliwe, konieczne jest zdefiniowanie aktualnego stanu, do którego będzie można się odnieść po wykonaniu zaplanowanej akcji. Trzeba też określić konkretny cel i pożądany efekt. Następnie definiuje się działania, które pozwolą osiągnąć założone cele.  Wdrożenie Kaizen w celu osiągnięcia sukcesu podobnego do Toyoty przeprowadza w trzech etapach.

10 Zasad Kaizen

Koncepcja Kaizen proponuje 10 zasad, których stosowanie pozwala na wypracowanie odpowiedniego podejścia i stopniowe doskonalenie procesu na każdym jego etapie i na każdym szczeblu organizacji. Poniżej sfomułowałem dla Was 10 sekretów ciągłego doskonalenia KAIZEN   

Ciągłe doskonalenie według filozofii KAIZEN

Kaizen to jedna z najbardziej popularnych metodyk usprawniania procesów. Stosowana jest w coraz większej liczbie organizacji, bez względu na ich specyfikę, wielkość czy branżę. Kaizen bazuje na idei ciągłego doskonalenia opierającej się na eliminacji marnotrawstwa. A jak doskonalić się według Kaizen?...

San Gen Shugi – filozofia trzech rzeczywistości

Filozofia San Gen Shugi przyczynia się do lepszej analizy i rozwiązań problemów jakościowych poprzez opis sposobu postępowania. Zwraca również uwagę na to, że prowadzenie analizy z dala od miejsca niezgodności czy problemu jest nieefektywne, za to porównywanie dobrego i złego produktu czy też zrealizowanej usługi może dać pozytywne skutki. San Gen Shugi opiera się na metodzie trzech rzeczywistości ,,Gen-ba’’, ,,Gen-butsu’’ oraz ,,Gen-jitsu’’.

7 pytań, które pomogą Ci zająć się właściwym problemem

Zacznij od precyzyjnego opisu problemu! W tym celu wystarczy zadać sobie, czy też zespołowi siedem kluczowych pytań. Pozwolą one na zrozumienie problemu przez wszystkich zainteresowanych i zajęcie się tym problemem, którym chcecie się zająć. Uwierzcie mi, pracownicy zupełnie w innym miejscu widzą problem niż kierownictwo, inaczej go definiują i na inne jego aspekty zwracają uwagę.

Priorytetyzacja wymagań klienta MoSCoW w Six Sigma

Techniką priorytetyzacji, którą można wykorzystać w analizie biznesowej, jest metoda MoSCoW, nazywana także priorytetyzacja MoSCoW czy analiza MoSCoW (dopuszczalny jest również zapis: MOSCOW). Tajemnicza nazwa, kojarząca się z Federacją Rosyjską, to mnemonik, ułatwiający zapamiętywanie skrótu.

Genesis of Six Sigma

Przedstawiciele Motoroli, zgłębiając istotę zmienności w procesie, wdrożyli wyspecjalizowany system kontroli jakości, zwany “Six Sigma Initiative”. System ten dawał możliwość ciągłego obniżania kosztów własnych, poprzez redukcję kosztów złej jakości. Nowe podejście, stosowane w Six Sigma, opierało się na prewencji, a nie na kontroli końcowej.

Six Sigma Blog | Bądź w kontakcie

Komentuj | Dyskutuj | Wyraź siebie | SIX SIGMA

Znajdź mnie

Kraków, Polska

Napisz jeśli masz ochotę

Bartosz Soliński
sigmology (AT) gmail.com

Social media

Facebook

Instagram

Twitter

Skontaktuj się ze mną i porozmawiaj o Six Sigma